Unikt affärssystem som kombinerar lite av vardera CRM, ERP och SCM - framtidens lösning.

ICRM är ett enkelt och tidsbesparande affärssystem med hög automatik. ICRM är svaret på den nya trenden av affärssystem där lite av vardera CRM, ERP och SCM integrerats. I ICRM har allt onödigt skalats bort och mycket sker automatiskt. Systemet spar ca 20 tim administration per månad, som kan läggas på ökad arbets- eller fritid.

Hur dokumenterar dina anställda utförda jobb?
Hur dokumenterar dina anställda tiden de dagligen lägger på respektive kund?
Hur samlar du kostnaderna på samma faktura för ett visst jobb, som många utfört, men vid olika tillfällen?
Hur lägger dina anställda till produkter de använder på ett visst jobb så att de är med på kundfakturan?
Hur redovisar dina anställda jobb som utförts inom ett löpande avtal?
Hur samlar du kostnaderna på samma faktura för ett jobb som löper under längre tid?
Hur vet du som arbetsledare om en anställd inlett jobbet på annan ort?
Hur vet du som arbetsledare om en anställd avslutat jobbet för dagen på annan ort?
Hur vet advokatbyråns chef vid ett visst tillfälle hur mycket tid advokatbyrån totalt upparbetat på respektive klient?
Hur vet advokatbyråns chef hur mycket tid respektive advokat ägnat viss klient vid ett visst tillfälle?
Hur vet företagsledningen hur mycket fakturerbar tid arbetstagare upparbetat vid ett visst tillfälle?
Hur jobbar du med, utformar och skickar din offert?
Hur sammanställer du fakturan på ett visst jobb?
Hur lång tid tar det för dig att skicka fakturan på ett avslutat jobb?
Hur följer du upp om en faktura betalats?
Hur gör du för att successivt utarbeta en enklare offert?
Hur håller du rätt på vilket engagemang du har med olika kunder?
Hur fördelar du som arbetsledare jobb på olika anställda?

Systemet är utvecklat av Carl-Henrik Norelius, EasyBusy AB. Han ledde också systemutvecklingen av arméstridskrafternas militära appar och geografiska informationssystem i system FENIX. Kraven på enkelhet, snabbhet och hög automatik i en annars komplex värld har därmed tillämpats i ICRM.

Anmäl intresse

Vill du veta mer om systemet, skicka in dina uppgifter så kontaktar vi er för en kostnadsfri demo.